HEADER.VISUALLY_IMPAIRED_VERSION

Az Ügynökségről


A Magyar Divat & Design Ügynökség 2018-ban alakult meg, azzal a céllal, hogy hatékony és strukturált, koordinált szakmai támogatást nyújtson a divat és a design ágazat minden szereplője számára.

Világszerte a divat- és designiparban egyre növekvő gazdasági és turisztikai potenciál rejlik, ezért Magyarország Kormányának szándéka ezen területek fejlesztése. A cél, hogy Magyarországon a divathoz és a designhoz kapcsolódó könnyűipari ágazatok elismertsége, sikere méltó legyen annak tradícióihoz, ezáltal hazánk a közép-európai régió központjává válhasson ezen iparágak tekintetében. Ehhez volt szükséges az állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítása és annak fejlesztési szerepvállalása.

A létrejött Magyar Divat & Design Ügynökség munkája során hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel, állami és piaci szereplőkkel közösen együttműködve valósítja meg a legfontosabb stratégiai pilléreket.

Fontosnak tartjuk a gyártói szektor fejlesztését, és ehhez kapcsolódóan az iparági szakoktatást. Ehhez elengedhetetlen a hiányszakmáknak számító szakmunkák presztízsének javítása, az érdeklődés felkeltése, a foglalkoztatottság növelése.

Célunk, hogy a mentoring programoknak köszönhetően a hazai divat és design márkák szakmai fejlődését támogassuk.  

Fontosnak tartjuk, hogy minél többen megismerjék a magyar divatban és designban rejlő kreativitást, melynek egyik eszköze, hogy lehetőséget biztosítunk a magyar márkáknak, valamint gyártóknak a nemzetközi megjelenéseken való magas színvonalú részvételre, ezáltal ösztönözve az ágazati KKV-k export teljesítményét.

A fentiek mellett nagy szerepet kap az iparági innováció, a kutatás-fejlesztés és a fenntarthatóság témaköre a tevékenységünkben.

Kiemelt feladataink közé tartozik a divat és design országimázsba való beemelésének támogatása, ezek turisztikai vonzerővé fejlesztése, ezáltal hazai turisztikai bevétel generálása.

Célkitűzéseinek megvalósításában jelentős szerepet kap a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel való stratégiai együttműködés, kiemelt figyelmet szentelve a határon túli magyar divattervezők és designerek, kreatív szakemberek, gyártók bevonására a hazai iparágba.

A Magyar Divat & Design Ügynökség feladatait a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt látja el 2024. április 1-től.