HEADER.VISUALLY_IMPAIRED_VERSION

Online üzleti közösséget épít az MDDÜ


A Magyar Divat & Design Ügynökség egyik kiemelt stratégiai pillére a gyártásfejlesztés, amely többek között a gyártók és tervezők közötti együttműködéseket hivatott előmozdítani. Ennek megvalósításában fontos szerepet játszik az MDDÜ által elindított HFDA Spot nevű digitális platform, amely a szektoron belüli kapcsolatépítés elősegítésével ösztönzi a gyártói és tervezői oldal közötti együttműködést. Az online felület hídként funkcionálva támogatja a megrendelők és gyártók online találkozását, továbbá hozzájárul a munkaerő- toborzás eredményességéhez is.

A Magyar Divat & Design Ügynökség működésének egyik kiemelt stratégiai pillére a gyártásfejlesztés, amelynek középpontjában az értékesítési folyamatok elősegítése, a munkaerő-hiány mérséklése, valamint a gyártók és tervezők közötti kollaborációk előmozdítása áll. Ezek szükségességére az MDDÜ 2019-ben elvégzett felmérése is rámutatott, amely mélyinterjúkkal, valamint piackutatással mérte fel a hazai divat-és designipar által tapasztalt nehézségeket. A kutatásban az iparági szereplők a megrendelés- és munkaerőhiány mellett kiemelték, hogy egy olyan szakmai adatbázisra, felületre lenne szükségük, ahol megtalálhatják az üzleti elképzeléseikhez leginkább illeszkedő partnereket és munkavállalókat.

A Magyar Divat & Design Ügynökség az iparági szereplők visszajelzéseit alapul véve alakította ki a HFDA Spot platformot, amely széleskörű felhasználhatósága révén megoldást nyújthat az iparági szereplők legnagyobb problémáira. Célja, hogy találkozási pontot teremtsen a divat-és designipari szereplők számára, új utakat nyitva a szakmai kapcsolatok építésében és ezáltal a gyártók és tervezők közötti együttműködések kialakításában is. A HFDA Spot úttörőnek bizonyul abban az értelemben is, hogy ez az első alkalom, hogy a divat és design oldal képviselői egy platformon kapcsolódnak össze.

A világjárvány által előidézett gazdasági helyzetben a digitalizáció jelentősége felértékelődött: azok a vállalkozások bizonyulnak ellenállóbbnak a krízissel szemben, amelyek működését intenzív online jelenlét jellemzi. A HFDA Spot elnevezésű digitális platform hozzájárul ahhoz, hogy az iparági szereplők javulást érjenek el a hazai és nemzetközi értékesítésben is, sőt az exportfolyamatok kiterjesztését is előmozdítja hosszútávon. A felület mindemellett kiváló eszköz lehet arra is, hogy a vállalkozások még eredményesebben alakítsák ki értékláncaikat az országon belül, szorosan kapcsolódva egymáshoz, emellett elősegítheti a szakmán belüli tudásmegosztást is, hiszen az érintettek közös platformra való terelésével lehetőséget teremt a megváltozott gazdasági helyzet által előidézett globális kihívások közös megtárgyalására és az egyéni megoldási javaslatok megosztására is.

A HFDA Spot számtalan eszközt biztosít az iparági szereplők szakmai bemutatkozásához: a felhasználók fotókon, videókon, és médiamegjelenéseken keresztül is ismertethetik tevékenységüket a felületen, továbbá a TEÁOR és az MOQ számok feltüntetésével nyújthatnak még teljesebb képet cégükről. A Magyar Divat & Design Ügynökség további fejlesztéseken dolgozik az iparág képviselőinek bevonásával, akik javaslataikkal még magasabb szintre emelik a platformot.

 „Az általunk készített kutatásból egyértelművé vált számunkra, hogy a magyar divat-és designipari cégek adottságai lényegesebben nagyobb kapacitáskihasználtságot, valamint egyedi megrendeléseket tesznek lehetővé. A HFDA Spot létrehozásával az volt a célunk, hogy segítséget nyújtsunk az iparági szereplőknek termelési kapacitásuk optimalizálásában. A felülettel mindemellett hozzájárulunk a hazai tervezők és gyártók közötti párbeszédek és együttműködések kialakulásához, amely versenyképes termékek formájában is testet ölthet a jövőben. A felület tesztelésében résztvevő iparági szereplőktől számtalan pozitív visszacsatolást kaptunk, izgatottan várjuk az elsők között regisztrált felhasználók visszajelzését is.”– mondta Bata-Jakab Zsófia, az MDDÜ vezetője.