HEADER.VISUALLY_IMPAIRED_VERSION

Budapest 2030-ra a régió divatközpontja lehet – elfogadta a Kormány az MDDÜ által előkészített Nemzeti Divatipari Stratégiát


A Magyar Divat & Design Ügynökség fő célja és feladata, a hazai divat- és designipar átfogó megújítása, valamint az iparágban tevékenykedő hazai és nemzetközi szereplők közötti hatékony szakmai koordináció biztosítása. Ezen célok megvalósítása érdekében dolgozott ki 2019-ben az Ügynökség egy átfogó stratégiai munkaanyagot, amely 2021-ben, Magyarország Kormánya által elfogadott hivatalos Divatipari Stratégiává lépett elő.

Elfogadta Magyarország Kormánya a Magyar Divat & Design Ügynökség által előkészített, a hazai divatipar fejlesztésére irányuló stratégiai munkaanyagát, amely így hivatalos ágazati fejlesztési startégiává vált. Az MDDÜ a Divatipari Stratégia kidolgozása érdekében azonosította a főbb kihívásokat, amelyek jelenleg a hazai ruházati iparágak versenyképességének gátját képezik, a kidolgozott stratégiában pedig megoldási javaslatokat fogalmazott meg ezek kezelésére. Az ágazati stratégiát hat fő pillér mentén alakították ki, ezek a koordináció és együttműködés, a hatékony promóció és marketingkommunikáció, az eredményes kereskedelem, a minőségi és elérhető gyártás, a magas színvonalú, nemzetközi szintű oktatás, valamint a megbízható adatok és mérhető teljesítmény.

A divatipar a szélesebb értelemben vett kreatívipar egyik fontos ága, amelynek jelentősége nemzetközi szinten ugrásszerűen növekedett az elmúlt évtizedek során, amely egyrészt a benne rejlő közvetlen és közvetett gazdasági lehetőségeknek, másrészt turisztikai attrakció és országimázs formáló szerepének köszönhető. A divatipar átfogó hozzáadott értéke vitathatatlan, hiszen fenntartható, kreatív teljesítményen, innováción alapuló fejlődése hozzájárul a nemzetgazdaság növekedéséhez, beleértve a gyártás és kereskedelem élénkítését, eredményességük növekedését, és új magas hozzáadott értékű fenntartható kreatív munkahelyek létrejöttét. Mindezek mellett elősegíti az iparághoz kapcsolódó exportbevételek és a turisztikai költések növekedését. A nemzetközileg elismert divatiparon és márkákon keresztül erősödhet a magyar országmárka, és a kulturális identitás megőrzésének és bemutatásának eszközeként szolgálhat.

A Nemzeti Divatipari Stratégia áttekinti az ágazat megújításának lehetőségeit, meghatározva, hogyan növelhető Magyarország részvétele a nagyobb hozzáadott értéket teremtő folyamatokban, valamint a megfelelő keretek biztosításával lehetőséget teremt a fejlődésre az ágazat szereplői számára. A lokális gyártás újraerősödése jelentős kedvező gazdasági, társadalmi, környezeti hatásokkal járhat. A divatipari ágazat szereplői számára megteremtett megfelelő platform és biztos háttér hozzájárulhat, hogy a magyar termékek könnyebben eljussanak a külföldi turistákhoz, növelve így a turizmuságazat bevételeit. A főbb célkitűzések között szerepel, hogy Budapest 2030-ra Közép-Európa meghatározó divatközpontjává váljon, amelyet megkülönböztető egyedi jelleg, sikeres üzletek, nemzetközileg ismert exportképes márkák, világszínvonalú rendezvények, kiállítások, versenyképes gyártás, oktatás és kiterjedt globális nemzetközi kapcsolatok jellemeznek.

A Stratégia megalapozása érdekében az Ügynökség kvantitatív és kvalitatív kutatásokat végzett, valamint több szakmai egyeztetést folytatott a divatipar kiemelkedő hazai és nemzetközi képviselőivel. A dokumentum megfelelő szakmai megalapozása céljából számos nemzetközi háttérelemzést, riportot és tanulmányt dolgozott fel az ügynökség, illetve az elkészült Stratégiát is szakértői körben véleményezték. A Nemzeti Divatipari Stratégia 2030 a megfelelő keretek biztosításával az ágazat teljes egészének lehetőséget teremt a fejlődésre.

A Nemzeti Divatipari Stratégia az alábbi linken tekinthető meg: TOVÁBB!